Wie is die vreemde jongere in huis?

"De jeugd van tegenwoordig" een uitspraak die ik vaak te horen krijg in gesprekken met mensen. Wat is er van waar? Weet dat iedere generatie zijn "jeugd van tegenwoordig" heeft en dat dit niet zal veranderen.

De maatschappij is in een proces van voortdurende verandering. Met de komst van de nieuwe media is de informatietoevoer gigantisch groot en is de wereld niet meer dan een zakdoek groot. Hoe moeilijk is het niet om dan je eigen plaats in dit geheel te gaan ontdekken en te vinden? Een vraag stel je beter niet. Dat is de waarom vraag. Ze weten het oprecht echt niet.

We begrijpen ze niet en meer en meer lopen we vast op onze eigen opvoedingspatronen. Ouders zijn wel goed bezig en kunnen ook wel nog ondersteuning gebruiken. Blijkbaar rust er nog steeds een taboe om hierbij hulp in te schakelen. Niets is minder waar. De opvoeding van jongeren vraagt een ander soort aanpak dat diegene waar we zelf groot mee geworden zijn.

De uitdagingen waar onze jongeren de dag van vandaag mee geconfronteerd worden zijn van een totaal andere slagorde, dan deze waar wij in onze jeugd mee geconfronteerd werden. Als je kijkt hoe de wereld verandert is op een periode van een aantal generaties, is het begrijpelijk dat de mens niet dat tempo kon volgen. Ofwel waren we druk bezig met te voldoen aan de prestatiemaatschappij en het nastreven van het ideaalbeeld. Onderweg verloren we de aandacht voor wat ons hoogste goed is, nl. de kinderen en jongeren. Dan is het niet meer dan normaal dat deze jongeren op zoek gaan naar hun eigen stek op deze planeet. Mislukkingen en ontgoochelingen maken dan deel uit van hun zoektocht en raakt hun kompas volledig ontregeld. Als we dan willen helpen, slaan ze de hulp af. Niet dat ze je verwerpen, maar hun drang naar onafhankelijkheid is zo groot dat ze zelf hun eigen pad willen tekenen.

De uitdaging als ouder, begeleider, leerkracht is om de juiste afstand/nabijheid te gaan zoeken waarbij een gedoseerde portie van afgrenzing en uitdaging een wandeling op een slappe koord is.

Als ervaringsdeskundige kan ik bruggen bouwen tussen jouw en je zoon/dochter die "van een andere planeet blijkt te komen". Door zowel met jullie als ouders als met het kind/de jongere aan de slag te gaan zoek ik naar de gemeenschappelijke vlakken en ga van daaruit verder. Ik verschaf jullie inzichten vanuit de ontwikkelingspsychologie en mogelijke handvatten.